Nếu bạn đang dùng iPhone hoặc iPad chắc chắn bạn sẽ biết tính năng AssistiveTouch. Đây là một tính năng của hệ điều hành iOS, khi được bật sẽ hiển thị một nút Home ảo trên màn hình.

Mặc định khi nhấn vào nó sẽ hiện ra một menu chứa các thao tác khác nữa. Để thực hiện thao tác bạn phải tốn thêm 1 hoặc 2 lần nhấn nữa.

Để thuận tiện và nhanh hơn, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tinh chỉnh để rút gọn bớt thao tác xuống nhé.

Các bạn có thể xem video bên dưới.

Assistive Touch more like Home button
Watch this video on YouTube.

Chúc các bạn thành công!

 85 total views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.