Với Windows, chúng ta có thể dùng chính thẻ nhớ SD để tăng dung lượng tạm thời cho hệ thống phục vụ cho việc lưu trữ.

Tận dụng tính năng Change drive letter chúng ta sẽ làm được điều này.

Các bạn xem video nhé!

Mount SD Card as system drive
Watch this video on YouTube.

 61 total views